Joomla Template by TheGrue.org

Info om vår skola 2005

Antawara - Suecia

Antawara Bolivia bildades i september 1988 av två flyktingfamiljer från Bolivia, och har sedan dess arbetat med barn- ungdomsverksamhet och med solidaritetsarbete till förmån för ett projekt vi har som går ut på att bygga ett kombinerat barnhem- yrkesskola för föräldralösa barn i Bolivia. Från varje uppträdande vi gör går 80% till det projektet och 20% går till våra omkostnader som nya dräkter, mat till träningar, resekostnader mm. Till det projektet har vi genom åren samlat ihop ca.650 000 kr genom våra uppträdanden och annan verksamhet och som vi har investerat i vår skola. Vi har även fått hjälp från företag och Rönningeskolan som har låtit de insamlade pengarna från operation dagsverke 2004 att gå till vårt projekt.

Skolan i La Paz grundades 2000 och ett par besök har vi gjort där sedan dess för att se hur arbetet fortskrider. I november år 2004 var det dags igen. Den 7 november besökte Maria, Gloria, och Freddy skolan Antawara Suecia för första gången på två år. Vi hälsade på eleverna i alla årskurser och tittade in under deras lektioner. Det värmde våra hjärtan att höra hur lyckliga de är över sin skola, hur den faktiskt har gjort en stor skillnad i deras liv. Barn som annars skulle ha mycket svårt att få en utbildning kan nu få det. Alla 394 elever känner till vilka vi är och vill komma fram och tacka oss. Det är fantastiskt att se att allt arbete vi har lagt ned på projektet har fått utdelning. Det finns dock saker kvar att göra.

Vi samlade de övre årskurserna till ett möte där de förklarade skolans nuvarande situation och de problem som de stött på under de senaste två åren. Vi anteckande det som behöver förändras och förbättras. Det mest akuta problemet var att de inte kunde börja med andra årskursen i gymnasiet år 2004. De elever som skulle ha läst den årskursen var tvungna att söka sig till andra skolor. Olyckligtvis var det ont om platser i de närliggande skolorna vilket resulterade i att de var tvugna att söka sig till skolor på betydligt längre avstånd. För att ta sig dit hade eleverna inget annat val än att åka minibuss eller till och med gå i en till två timmar. Vi avser att vara igång med undervisningen för den årskursen 2006 för att sedan följande år bygga på med en årskurs i taget fram till fjärde ring. Då har vi en skola som sträcker sig ifrån sexårsverksamhet till gymnasium.


Två andra saker framhöll eleverna som viktiga. De ville ha en inriktning med elektronik och bilmekanik. Till det behövs det salar, utrustning och lärare. Parallellt med ansöknigen av tillstånden arbetade vi tillammans med Hem & Skola med att måla alla tolv klassrum utvändigt och invändigt. De fyra nya salarna som byggts under de senaste två åren inventerades och skolan räknar 2004 med 16 salar redo för arbetet 2005.

Vi anlitade en grupp hantverkare, alla från samma område och med hjälp av Hem & Skola byggde vi en sal avsedd att fungera som lokal för allt ifrån elektronik, bageri och sömnad till det som lärarna ansåg behövligt. Salen är hela 70 m². Det blev en fantastisk aula. Även en del verktyg till mekanikundervisnigen beställdes.

Den andra saken som eleverna fäste vår uppmärksamhet på var behovet av nyare, fler datorer och Internetuppkoppling. I samband med invignigen av andra ring kommer Internetanslutning till sex datorer. För tillfället dras de nödvändiga linjerna för uppkopplingen. Kostnaden för dessa åtgärder uppsteg till 6000 USD men det kommer att stiga i och med att man installerat telefonlinjerna för Internetuppkopplingen.

Arbetet är inte avslutat. Det återstår två salar, dessutom inredning och utrustning. Efter det väntar vi på den första studentet som är 2008. Med första studentengänget ser vi vårt arbete med skolan Antawara Suecia i El Alto, La Paz som avslutat.

Glada och stolta sade vi adjö till de på skolan för att fortsätta arbetet här hemma. Vi är så tackasamma för all den hjälp vi fått, både av privatpersoner och företag/skolor, av alla ungdomar i föreningen som dansar för att barnen i El Alto, La Paz ska kunna få en utbildning och en examen i elektronik - vi önskar att alla dessa skulle ha fått se med egna ögon det arbetet som de har gjort möjligt. Att de själva skulle ha fått höra elevernas berättelser och känt stoltheten hos dem över att gå i skolan "Antawara-Suecia".

Tack

 

 

Träffar: 1441