Joomla Template by TheGrue.org

Info om vår skola 2009

Antawara Suecia Skolan 2009.

Den 6 december 2008 tog totalt 22 elever ut sin examen från Antawara Suecia skolan i El
Alto, utanför La Paz i Bolivia. 22 elever tog examen i humanistiska vetenskaper och sex
elever tog examen från den yrkestekniska frisörutbildningen.

Antawara skolan öppnade år 2000, tack vare det solidariska arbetet som föreningen
Antawara stod för. Antawara har genom att samla in pengar stött den lokala
föräldraöreningen med praktiskt hjälp och ekonomiska medel. Föreningen Antawara har
samlat pengar sedan starten 1988. Insamlingen har skett genom att anordna festivaler,
fester och uppträda med latinamerikanska folkdanser. På senare år har gymnasieskolan i
Rönninge / Salem anslutit sig till det solidariska arbetet med att stödja skolan utanför La
Paz.

Antawara skolan - ett projekt som inleddes 1993, är nu en realitet och en väl fungerande
skola där den första årskullen nu har tagit examen. Genom att gå in på
http://www.antawara.com
 så kan du se bilder på skolan.

Satsningen för utbildning med teknisk/praktiskt inriktning har visat sig vara mycket
lyckad. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter från det senaste besöket i Antawara
Suecia skolan. Kommunen El Alto med stöd av regeringen och president president Evo
Morales Ayma stödjer utbildningen genom att förse skolans 12 aulor med möbler och
nya utrymmen så som ett stort nytt kök, nya toaletter och duschrum man planerad också
ett fysik och ett kemilab.

Antawara Suecia skolan är en av de skolor som började med praktiskt teknisk
utbildningen inom hårvård, sömnad, datakunskap och engelska som grundläggande
utbildningsprogram. Det har bidragit till att starta en ny syn på utbildning i Bolivia,
eftersom regeringen nu överväger att placera tekniska högskolor i landet.

Vi kan vara stolta över den unga dansföreningen Antawara och elever på skolan
Rönninge, som har stött skolan och betalar för totalt elva lärartjänster. Vi ser hur det här
arbetet på mer praktiska utbildningar ger frukt och att det finns ett intresse även från
föräldrar att skaffa sig en praktiskt utbildning så som frisör och skrädderiutbildningen.


Antawara skolan har vunnit många utmärkelser, kulturella tävlingar, sport, deras band har
medverkat i parader, de har vunnit skoltävlingar i dans. I Bolivia finns det en tradition att
representanter från de främsta skolorna medverkar i Bolivias kongress under en dag.
Antawara Suecia har sin representant med och det ses som en stor ära att få medverka i
kongressen och diskutera olika frågor där under en dag. Skolans färger är gul och blå och
den har totalt 580 studenter.

Efter möten med föräldraföreningen har vi kommit fram till att de behöver hjälp detta år
med 7 heltidsanställda lärare, i samband med detta förändras även tidsplanen för
yrkesutbildning som erbjuds på eftermiddagar och kvällar:

• På morgonen klasser i bakning och bakverk.
• Kvällskurser i datorkunskap
• Kvällskurser i hårfrisör, sömnad och mekanik.

Vi vill också meddela er att den första avgångsklassen, tog namnet på ordföranden i
Bolivia Antawara Herr Freddy Portillo Cáceres, som ett erkännande av alla dessa år av
arbete och kamp för att denna skola som idag har sin egen mark (5300 m2) 23 klassrum
och en idrottsplan som används flitigt av boende i området.

Vi är redan i mars, och vi måste arbeta för att hitta pengar för att inte tvingas säga upp
lärare. Vi vet alla att det är mycket svåra tider och att vi är inne i en kris som berör oss
alla och krisen minskar även de kulturella aktiviteterna. Vi hoppas att Rönningeskolan
har möjlighet att stödja oss med operation dagsverke även detta år. Om vi inte får hjälp
kommer det vara mycket svårt att svårt för oss att uppfylla åtagandet mot barnen och
föräldrarna i Oro Negro utanför La Paz.

Vi vill hoppas på ditt stöd! Anslut dig till vårt arbete! Hjälp oss att hjälpa! Sätt in ditt
bidrag på postgiro Barnhemsskola 4092527-3.

Vi vill också bjuda in alla som har vägarna förbi La Paz i Bolivia! Kom och besök
skolan!

Adressen är:
Unidad Educativa Antawara Suecia, El Alto Distrito 2, Zona Oro Negro, calle Diagonal
no 1. Microbuss El Kenko.

Stöd skolan i Bolivia genom att sätta in ditt bidrag på postgiro Barnhemsskola
4092527-3! Alla pengar går direkt till skolan!

 

 

Träffar: 1556