Joomla Template by TheGrue.org

Info om vår skola 2012

ANTAWARA SUECIA SKOLAN I EL ALTO LA PAZ BOLIVIA 2012

1993 börjande Antawara Bolivia från Stockholm ett projekt som innebar att de samlade pengar från uppträdanden för att bygga en skola i Bolivia.

1998 togs första spadtaget på bygget och år 2000 invigdes skolan med 6 kurser och 470 elever. Fram till 2001-03-04 har skolan finansierats till 50% av Antawara Bolivia och resterande har finansierats av föräldraföreningen som drevs skolan idag är Utbilningsministeriet som driver skolan.

Pengarna har gått till löner, totalt arbetar 17 personer på skolan, rektor, sekreterare vaktmästare och 14 lärare. Samma år kom  yrkesutbilningen igång med sammanlagt 3 kurser.

2012 Antawara Bolivia och Viva Bolivia betalade 8 löner till de tekniskalärarnas löner och löner för administrativ personal.

2012 var jag, Freddy Portillo och Gloria Rodriguez, med Elizabeth, Tore, Tim, Marcus, Freddy jr, Karin, Antonio, Nathalie och Rafael i skolan och träffat rektorerna, en för förmiddagen för grundskolan och den andra för eftermiddagsutbildingen med gymnasieutbildning samt personal och elever.

Det var en rolig erfarenhet för oss alla och vi kunde vara med på lektioner och se hur det fungerar i skolan i Bolivia. Vi var aktiva och ställde frågor och berättade om Sverige.

Under den tiden som vi har varit i Bolivia besökte vi skolan flera dagar, vi pratade också med föräldrar.

De berättade för oss att i El Alto finns familjer som består av bara mamma och barnen,  och hur de kämpar för att deras barn ska komma till skolan och få sin utbilning.

Tack vare Bolivias president, Evo Morales, rustades många skolor upp i Bolivia och de fick även saker som basketplan. Vår skola fick en basketplan med tak.

Idag har skolan elever fördelade från förskolan till grunskolan, samt gynmasieutbildning med sex klasser, och 4 tekniska kurser.

Freddy har varit på ett föräldramöte som hölls under 6 timmar, där föräldraföreningen som driver skolan lämnade en ansökan om fortsatt stöd till de yrkestekniska kurserna samt till administration.

Freddy har tagit emot en ansökan för att lämna den vidare till Antawara Bolivia och Viva Bolivia.

Projektet är inte slut, vi ska forsätta vårt arbete med skolan. Tack alla som är med oss. 

Freddy Portillo  C.

 

 

Träffar: 1510