Joomla Template by TheGrue.org

Radio

Test Test

Info om vår skola 2012

ANTAWARA SUECIA SKOLAN I EL ALTO LA PAZ BOLIVIA 2012

1993 börjande Antawara Bolivia från Stockholm ett projekt som innebar att de samlade pengar från uppträdanden för att bygga en skola i Bolivia.

1998 togs första spadtaget på bygget och år 2000 invigdes skolan med 6 kurser och 470 elever. Fram till 2001-03-04 har skolan finansierats till 50% av Antawara Bolivia och resterande har finansierats av föräldraföreningen som drevs skolan idag är Utbilningsministeriet som driver skolan.

Pengarna har gått till löner, totalt arbetar 17 personer på skolan, rektor, sekreterare vaktmästare och 14 lärare. Samma år kom  yrkesutbilningen igång med sammanlagt 3 kurser.

2012 Antawara Bolivia och Viva Bolivia betalade 8 löner till de tekniskalärarnas löner och löner för administrativ personal.

2012 var jag, Freddy Portillo och Gloria Rodriguez, med Elizabeth, Tore, Tim, Marcus, Freddy jr, Karin, Antonio, Nathalie och Rafael i skolan och träffat rektorerna, en för förmiddagen för grundskolan och den andra för eftermiddagsutbildingen med gymnasieutbildning samt personal och elever.

Det var en rolig erfarenhet för oss alla och vi kunde vara med på lektioner och se hur det fungerar i skolan i Bolivia. Vi var aktiva och ställde frågor och berättade om Sverige.

Under den tiden som vi har varit i Bolivia besökte vi skolan flera dagar, vi pratade också med föräldrar.

De berättade för oss att i El Alto finns familjer som består av bara mamma och barnen,  och hur de kämpar för att deras barn ska komma till skolan och få sin utbilning.

Tack vare Bolivias president, Evo Morales, rustades många skolor upp i Bolivia och de fick även saker som basketplan. Vår skola fick en basketplan med tak.

Idag har skolan elever fördelade från förskolan till grunskolan, samt gynmasieutbildning med sex klasser, och 4 tekniska kurser.

Freddy har varit på ett föräldramöte som hölls under 6 timmar, där föräldraföreningen som driver skolan lämnade en ansökan om fortsatt stöd till de yrkestekniska kurserna samt till administration.

Freddy har tagit emot en ansökan för att lämna den vidare till Antawara Bolivia och Viva Bolivia.

Projektet är inte slut, vi ska forsätta vårt arbete med skolan. Tack alla som är med oss. 

Freddy Portillo  C.

 

 

Info om vår skola 2009

Antawara Suecia Skolan 2009.

Den 6 december 2008 tog totalt 22 elever ut sin examen från Antawara Suecia skolan i El
Alto, utanför La Paz i Bolivia. 22 elever tog examen i humanistiska vetenskaper och sex
elever tog examen från den yrkestekniska frisörutbildningen.

Antawara skolan öppnade år 2000, tack vare det solidariska arbetet som föreningen
Antawara stod för. Antawara har genom att samla in pengar stött den lokala
föräldraöreningen med praktiskt hjälp och ekonomiska medel. Föreningen Antawara har
samlat pengar sedan starten 1988. Insamlingen har skett genom att anordna festivaler,
fester och uppträda med latinamerikanska folkdanser. På senare år har gymnasieskolan i
Rönninge / Salem anslutit sig till det solidariska arbetet med att stödja skolan utanför La
Paz.

Antawara skolan - ett projekt som inleddes 1993, är nu en realitet och en väl fungerande
skola där den första årskullen nu har tagit examen. Genom att gå in på
http://www.antawara.com
 så kan du se bilder på skolan.

Satsningen för utbildning med teknisk/praktiskt inriktning har visat sig vara mycket
lyckad. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter från det senaste besöket i Antawara
Suecia skolan. Kommunen El Alto med stöd av regeringen och president president Evo
Morales Ayma stödjer utbildningen genom att förse skolans 12 aulor med möbler och
nya utrymmen så som ett stort nytt kök, nya toaletter och duschrum man planerad också
ett fysik och ett kemilab.

Antawara Suecia skolan är en av de skolor som började med praktiskt teknisk
utbildningen inom hårvård, sömnad, datakunskap och engelska som grundläggande
utbildningsprogram. Det har bidragit till att starta en ny syn på utbildning i Bolivia,
eftersom regeringen nu överväger att placera tekniska högskolor i landet.

Vi kan vara stolta över den unga dansföreningen Antawara och elever på skolan
Rönninge, som har stött skolan och betalar för totalt elva lärartjänster. Vi ser hur det här
arbetet på mer praktiska utbildningar ger frukt och att det finns ett intresse även från
föräldrar att skaffa sig en praktiskt utbildning så som frisör och skrädderiutbildningen.


Antawara skolan har vunnit många utmärkelser, kulturella tävlingar, sport, deras band har
medverkat i parader, de har vunnit skoltävlingar i dans. I Bolivia finns det en tradition att
representanter från de främsta skolorna medverkar i Bolivias kongress under en dag.
Antawara Suecia har sin representant med och det ses som en stor ära att få medverka i
kongressen och diskutera olika frågor där under en dag. Skolans färger är gul och blå och
den har totalt 580 studenter.

Efter möten med föräldraföreningen har vi kommit fram till att de behöver hjälp detta år
med 7 heltidsanställda lärare, i samband med detta förändras även tidsplanen för
yrkesutbildning som erbjuds på eftermiddagar och kvällar:

• På morgonen klasser i bakning och bakverk.
• Kvällskurser i datorkunskap
• Kvällskurser i hårfrisör, sömnad och mekanik.

Vi vill också meddela er att den första avgångsklassen, tog namnet på ordföranden i
Bolivia Antawara Herr Freddy Portillo Cáceres, som ett erkännande av alla dessa år av
arbete och kamp för att denna skola som idag har sin egen mark (5300 m2) 23 klassrum
och en idrottsplan som används flitigt av boende i området.

Vi är redan i mars, och vi måste arbeta för att hitta pengar för att inte tvingas säga upp
lärare. Vi vet alla att det är mycket svåra tider och att vi är inne i en kris som berör oss
alla och krisen minskar även de kulturella aktiviteterna. Vi hoppas att Rönningeskolan
har möjlighet att stödja oss med operation dagsverke även detta år. Om vi inte får hjälp
kommer det vara mycket svårt att svårt för oss att uppfylla åtagandet mot barnen och
föräldrarna i Oro Negro utanför La Paz.

Vi vill hoppas på ditt stöd! Anslut dig till vårt arbete! Hjälp oss att hjälpa! Sätt in ditt
bidrag på postgiro Barnhemsskola 4092527-3.

Vi vill också bjuda in alla som har vägarna förbi La Paz i Bolivia! Kom och besök
skolan!

Adressen är:
Unidad Educativa Antawara Suecia, El Alto Distrito 2, Zona Oro Negro, calle Diagonal
no 1. Microbuss El Kenko.

Stöd skolan i Bolivia genom att sätta in ditt bidrag på postgiro Barnhemsskola
4092527-3! Alla pengar går direkt till skolan!

 

 

Info om vår skola 2010

INFORME DE GESTION
DE: Prof. CARLOS ARIAS GALARZA
DIRECTOR ENCARGADO DEL C.E.A. ANTAWARA BOLIVIA
A: SEÑOR FREDDY PORTILLO
REF: INFORME DEL CENTRO ANTAWARA BOLIVIA GESTION 2010
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2010


Señor Freddy Portillo, paso a informar lo siguiente:
Que en a petición del Profesor Edgar Maldonado Director de la U.E. Antawara Suecia me
hice cargo de la Dirección del Centro de Educación Alternativo “ANTAWARA BOLIVIA”,
como director encargado en fecha 10 de Febrero del presente año con un memorándum.
A partir de esa fecha desarrolle las actividades, primero realizando un proyecto en las áreas
de corte y confección, peluquería y peinados, alimentación y computación, esta planificación
duro una semana, al mismo tiempo se busco al personal docente para las áreas
mencionadas, contando con un personal docente profesional en su rama.
Se abrieron las inscripciones en fecha 17 de febrero, de 19:00 a 21:00 tal como se constata
en el libro de asistencia, con la presencia de la profesora Roberta Mamani, docente de
Peluquería y mi persona, para atraer gente tuvimos que realizar panfletos y colar en la zona
y las zonas aledañas a la institución, así mismo se perifoneo por la amplificación del Colegio.
El personal docente contratado para trabajar en el centro, es pagado por Antawara - Bolivia
La profesora Brigida Canaviri Tola con C.I. 6055003 Técnico en Corte y Confección, con un
sueldo Bs. 500 por mes, financiado por Anatawara – Bolivia, la misma que se hizo cargo a
partir del 1 de Marzo, demostrando eficiencia e interés en la enseñanza de los estuantes,
teniendo logros satisfactorios, porque existen dos estudiantes que con la enseñanza que se
les dio ya trabajan en talleres de costura, generando su propio recurso, de esta forma
ayunado a sus familias. Los estudiantes son Edwin Chura y Diego Armando Quisbert, los
mismos que son también estudiantes del Colegio.
Lo primero que aprendieron a realizar en esta área fue el patronaje que consiste en el diseño
de prendas de acuerdo a medidas, posterior a eso realizaron el trabajo de corte y confección
de ropa deportiva, seguido a eso realizaron la costura de camisas y pantalones Jean. Esos
fueron los logros en esta área, la dificultad que se tuvo fueron las maquinas que no son tan
adecuadas, eso de acuerdo al informe de la docente.
Se sugiere el cambio de maquinas de coser normales e industriales, el arreglo de la maquina
over por esta no está en perfecta condición y es muy necesario para realiza los trabajos
finamenteLa profesora Roberta Mamani Vásquez con C.I. 2687434 Técnico en Peluquería, Peinados y
Cosmetología con un sueldo de Bs. 500 por mes, financiado por Antawara – Bolivia, la
misma que empezó a trabajar desde las inscripciones en fecha 17 de Febrero sin recibir
sueldo alguno, se le empezó a cancelar a partir del 1 de Marzo es cuando inicia las
actividades de avance curricular. Demostrando interés y entusiasmo en el desarrollo de su
trabajo, teniendo logros significativos en las estudiantes ya que para las fechas de agosto
algunas muchachas se fueron a trabajar como ayudantes en salones de peluquería, de esta
forma aportando un ingreso mas a sus hogares las estudiantes son: Maritza Quispe Tapia,
Ruth Mery Esquibel.
En el área de Peluqueria y Peinados se empezó primero con teoría en lo que respecta al
reconocimiento de cabello, tipos de cabello y el tipo de piel, posterior a esto se desarrollo el
lavado y masaje de cabello, luego el amado de trenzas, seguido de cortes de cabello,
finalizando con algo de maquillaje y pintado de uñas artísticas, tal como se mostro en la
exposición.
El logro que se tuvo es que los estudiantes aplican lo aprendido en compañeros de la U.E.,
en sus hogares. La Dificultad que se tuvo fueron los materiales como por ejemplo una
maquina eléctrica en mal estado, maquinas de cortar precarias, otros materiales que se
usaron fueron con el financiamiento de los mismos estudiantes.
Se siguiere la implementación de mas material para esta área como por ejemplo mas
maquinas de cortar, secadoras eléctricas, calentador de agua y material para cosmetología,
mas iluminación, espejos más grandes y si es posible con el financiamiento para compara los
químicos para realizar permanentes y tintes que el costo es caro y los estudiantes no pueden
comprarse.
La profesora Isabel Flores con C.I. 3407269 Docente de Alimentación con un sueldo de Bs.
500 por mes, financiado por Antawara – Bolivia, la misma que se hizo cargo a partir del 1 de
Marzo, demostrando interés en el desarrollo de las actividades, los logros que se obtuvieron
fueron que los estudiantes sepan de repostería y la preparación de comidas, la satisfacción
que se tiene es que en esta área fue más la participación de los Varones. En esta área
fueron más las dificultades ya que no se cuenta con el material necesario, in sumos que los
mismos estudiantes se proporcionaban, para desarrollas las actividades programadas.
Se sugiere que se implemente de una mesa de trabajo, ollas de distintos tamaños, sartenes,
cucharones, baldes, cuchillos y el material de repostería como por ejemplo fusleros, moldes
de torta material de pastillaje y decoración, horno ya que con el que se cuenta ya está en mal
estado.Mi persona profesor Carlos Arias Galarza con C.I. 3476964 Docente Titulado como Profesor
de Educación Física con varios años de servicio en el magisterio fui invitado por el profesor
Edgar Maldonado director del la Unidad Educativa Antawara Suecia, para hacerme cargo de
la Dirección como encargo, así mismo haciéndome cargo del área de informática
(Computación), ya que trabajo en unidades educativas dando estos cursos a estudiantes,
percibiendo un sueldo de Bs. 250 a partir del mes de Abril. Y teniendo el compromiso del
Profesor Edgar Maldonado de que los alumnos deberían de pagar una mensualidad de Bs.
20, por esto se tuvieron que retirar varios alumnos en esta área por el costo, es por esta
razón que solicite que se me pudiera remunerar un sueldo de Bs. 500 al igual que las otras
áreas, logrando que Anatawara Bolivia me pagara Bs. 250, y por el interés de algunos
alumnos tuve que aceptar, liberando así el pago de esta mensualidad de parte de los
alumnos.
Los logros obtenidos en esta área fueron que los alumnos manejan los paquetes de Pawer
Paint, Word, Excel, Power Point, instalación de programas, los mismo que son aplicados
para realizar sus trabajos y presentar en el Colegio, también cabe recalcar que muchos de
ellos tenían el interés de pasar clases e inclusive venían a hacerse indicar alumnos que no
estaban inscritos.
La dificultad que se tuvo es que por el costo que se tenía que pagar muchos abandonaron, y
las actividades que en el colegio programaban imposibilitaba la asistencia
La sugerencia que se puede dar a esta área es que Antawara Bolivia financie el monto total
para esta área con lo que respecta al Centro. Así mismo con la implementación de una
impresora para que puedan realizar sus trabajos los estudiantes, un Data Show para poder
mostrar sus trabajos en día positivas y realizar sus exposiciones de acuerdo al avance
tecnológico, este material también se puede utilizar en las distintas áreas.
En calidad de Director Encargado tengo que informar lo siguiente. Se realizo el proyecto para
el funcionamiento del centro, se procedió a la inscripción de los participantes en las
diferentes áreas, teniendo un total 118 inscritos, y con el pasar el tiempo tuvimos un
promedio de 20 alumnos por área, los mismos que asistieron regularmente a las clases, en
los últimos meses la asistencia de los estudiantes fue irregular por las ferias y exámenes
programados por el colegio pese a eso se siguió con las actividades programas para la
presente gestión ya que se estaba alistando para la exposición demostrativa en las
diferentes áreas , la misma que se desarrollo el 27 de Noviembre con la presencia del Señor
Director, Los profesores del Colegio, pernas invitadas, y con la presencia del Señor Dr.
Ramiro Rivas el cual pudo constatar del trabajo productivo que se hizo en el turno de la
noche.El trabajo concluyó el dia lunes 20 de Diciembre ya que fue la clausura del año escolar,
hasta esa fecha se entrego la documentación a Dirección y la entrega de los Certificados a
los estuantes que culminaron satisfactoriamente en las diferentes áeras, teniendo los
diferentes sellos correspondientes por nuestras autoridades Educativas como la firma y sello
del Director Distrital Lic. Raul Alberto Quispe Catacora, el Profesor Edgar Maldonado Director
de la Unidad, al representante de Antawara Bolivia Dr. Ramiro Rivas, Prof. Carlos Arias
como Director Encargado del Centro y los profesores responsables de cada área.
Así mismo sugiero a Antawara Bolivia que siga colaborando con el financiamiento de estos
cursos ya que se quedo a medias, esto para obtener un certificado de Técnico Medio, viendo
el alto interés de muchos de los estudiantes y no sería dable que se les corte ste beneficio y
más que todo la capacitación para pode defender con mano de obra calificada en nuestra
población, así mismo sugiero que los cursos ya no se desarrollen por las noches si no que
bajemos al turno tarde para poder desarrollar con más tranquilidad nuestras actividades.
Sugiero también la contratación a los mismos docentes, estos por demostrar eficiencia y
responsabilidad durante la enseñanza y que dieron logros para que los estudiantes tengan
con que solventarse económicamente y costear sus estudios, pese al pago de Bs. 500 no se
escatimo esfuerzo para lograr resultados favorables, debo informarle también que el sueldo
financiado por Antawara Bolivia es insuficiente ya que por lo menos se debe incrementar a
un sueldo básico de Bs. 680
Agradecer de antemano a todos los actores que fueron posible que este centro siga
funcionando y muy en especial al usted señor Freddy Portillo por su alto grado de
colaboración a la población estudiantil la cual a sido beneficiada por los curso y porque no
decir de la comunidad educativa.
Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes
Adjunto certificados, nomina de alumnos, informe del director.

 

 

Info om vår skola 2005

Antawara - Suecia

Antawara Bolivia bildades i september 1988 av två flyktingfamiljer från Bolivia, och har sedan dess arbetat med barn- ungdomsverksamhet och med solidaritetsarbete till förmån för ett projekt vi har som går ut på att bygga ett kombinerat barnhem- yrkesskola för föräldralösa barn i Bolivia. Från varje uppträdande vi gör går 80% till det projektet och 20% går till våra omkostnader som nya dräkter, mat till träningar, resekostnader mm. Till det projektet har vi genom åren samlat ihop ca.650 000 kr genom våra uppträdanden och annan verksamhet och som vi har investerat i vår skola. Vi har även fått hjälp från företag och Rönningeskolan som har låtit de insamlade pengarna från operation dagsverke 2004 att gå till vårt projekt.

Skolan i La Paz grundades 2000 och ett par besök har vi gjort där sedan dess för att se hur arbetet fortskrider. I november år 2004 var det dags igen. Den 7 november besökte Maria, Gloria, och Freddy skolan Antawara Suecia för första gången på två år. Vi hälsade på eleverna i alla årskurser och tittade in under deras lektioner. Det värmde våra hjärtan att höra hur lyckliga de är över sin skola, hur den faktiskt har gjort en stor skillnad i deras liv. Barn som annars skulle ha mycket svårt att få en utbildning kan nu få det. Alla 394 elever känner till vilka vi är och vill komma fram och tacka oss. Det är fantastiskt att se att allt arbete vi har lagt ned på projektet har fått utdelning. Det finns dock saker kvar att göra.

Vi samlade de övre årskurserna till ett möte där de förklarade skolans nuvarande situation och de problem som de stött på under de senaste två åren. Vi anteckande det som behöver förändras och förbättras. Det mest akuta problemet var att de inte kunde börja med andra årskursen i gymnasiet år 2004. De elever som skulle ha läst den årskursen var tvungna att söka sig till andra skolor. Olyckligtvis var det ont om platser i de närliggande skolorna vilket resulterade i att de var tvugna att söka sig till skolor på betydligt längre avstånd. För att ta sig dit hade eleverna inget annat val än att åka minibuss eller till och med gå i en till två timmar. Vi avser att vara igång med undervisningen för den årskursen 2006 för att sedan följande år bygga på med en årskurs i taget fram till fjärde ring. Då har vi en skola som sträcker sig ifrån sexårsverksamhet till gymnasium.


Två andra saker framhöll eleverna som viktiga. De ville ha en inriktning med elektronik och bilmekanik. Till det behövs det salar, utrustning och lärare. Parallellt med ansöknigen av tillstånden arbetade vi tillammans med Hem & Skola med att måla alla tolv klassrum utvändigt och invändigt. De fyra nya salarna som byggts under de senaste två åren inventerades och skolan räknar 2004 med 16 salar redo för arbetet 2005.

Vi anlitade en grupp hantverkare, alla från samma område och med hjälp av Hem & Skola byggde vi en sal avsedd att fungera som lokal för allt ifrån elektronik, bageri och sömnad till det som lärarna ansåg behövligt. Salen är hela 70 m². Det blev en fantastisk aula. Även en del verktyg till mekanikundervisnigen beställdes.

Den andra saken som eleverna fäste vår uppmärksamhet på var behovet av nyare, fler datorer och Internetuppkoppling. I samband med invignigen av andra ring kommer Internetanslutning till sex datorer. För tillfället dras de nödvändiga linjerna för uppkopplingen. Kostnaden för dessa åtgärder uppsteg till 6000 USD men det kommer att stiga i och med att man installerat telefonlinjerna för Internetuppkopplingen.

Arbetet är inte avslutat. Det återstår två salar, dessutom inredning och utrustning. Efter det väntar vi på den första studentet som är 2008. Med första studentengänget ser vi vårt arbete med skolan Antawara Suecia i El Alto, La Paz som avslutat.

Glada och stolta sade vi adjö till de på skolan för att fortsätta arbetet här hemma. Vi är så tackasamma för all den hjälp vi fått, både av privatpersoner och företag/skolor, av alla ungdomar i föreningen som dansar för att barnen i El Alto, La Paz ska kunna få en utbildning och en examen i elektronik - vi önskar att alla dessa skulle ha fått se med egna ögon det arbetet som de har gjort möjligt. Att de själva skulle ha fått höra elevernas berättelser och känt stoltheten hos dem över att gå i skolan "Antawara-Suecia".

Tack